Thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:

- Trả trước, trả chậm;

- Thanh toán qua dịch vụ CoD;

- Paypal;

- Chuyển khoản, chủ tài khoàn Nguyễn Thị Thắng (Mrs Phương):

+ Visa

+ Mastercard

+ Maritime Bank: 23088016689999

+ Ngân hàng Agribank: 5200205754329

+ Ngân hàng MBbank: 3430110689999

+ Ngân hàng Eximbank

+ Ngân hàng Vietcombank: 0231000593446

+ Ngân hàng Sacombank

+ Ngân hàng BIDV: 63410000122153