Bảo hành

- Bảo hành phần mềm, phần mềm.
-Sử dụng 7 ngày tải xuống 1 đổi 1 hiện đại
-Phần cứng bảo hành 3 tháng
-Không bảo hành nguồn , màn hình cảm ứng & vân tay